Yleiset varausehdot

VARAAMINEN JA MAKSU

Varausehdot:

PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Mikäli varaus peruutetaan ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneeseen äkillisen, vakavan sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen perheenjäsenelleen, on asiakkaalla oikeus saadaan maksamansa vuokrasumma takaisin, lukuunottamatta 35 €:n toimistokulua. Peruutus on ilmoitettava viipymättä ja siitä on esitettävä luotettava selvitys (lääkärintodistus tms). Edellä mainitusta syystä tapahtuva peruutus vuokra-ajan jo alettua ei oikeuta maksunpalutukseen.

Mökin tai vuokra-ajan vaihtaminen katsotaan uudeksi varaukseksi ja vanhan varauksen peruutukseksi

MÖKINOMISTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

AVAINTEN LUOVUTUS

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

HENKILÖMÄÄRÄ

SIIVOUS

VAHINKOJEN KORVAUS

VALITUKSET

MUUTA HUOMIOITAVAA